Vyöhyketerapeutiksi valmistava koulutus joka johtaa ammattiin

Koulutus on aikuiskoulutusta ja suunniteltu siten, että oppilaalla on mahdollisuus osallistua opetukseen päivätyön ohessa. Kurssin ensimmäisen lähiopetuksen päivämäärä on ilmoitettu etukäteen ja seuraavat lähiopetuspäivämäärät sovitaan lukukausittain yhdessä oppilaiden kanssa, jotta jokaisen on mahdollista osallistua lähiopetuspäiviin. Koulutuksen kesto on 16 viikonloppua, kerran kuukaudessa. Koulutuskokonaisuus koostuu lähi- ja etäopetuksesta, dokumentoiduista hoitotapauksista, esseestä ja seminaarityöstä =>911,5 opintotuntia / 22,8 opintoviikkoa / 34,4 opintopistettä.

Lähiopetusviikonloput

Aikataulut:
Oppilaiden kanssa yhdessä sovitut lauantait - klo 09:00 – 17:00 ja sunnuntait - klo. 09:00 – 16:00 (kurssikohtaiset muutokset aikatauluissa ovat mahdollisia). Kurssipäivinä on kaksi tee- / kahvitaukoa ja ruokatauko. Opettajan ohjauskonsultaatiot väliviikkoina tapahtuvat oppilaiden tarpeen mukaisesti. Ohjauskonsultaatiot koskevat mm. dokumentoituja hoitotapauksia ja muita oppimiseen liittyviä kysymyksiä.

Vyöhyketerapiakoulutuksen osiot

Kokokehon vyöhyketerapeutin minimiopinnot:
Terapia-alan koulutusta 31,4 opintopistettä (op) = 832 oppituntia (h)
Luontaisterapia ammattina – osio 3 opintopistettä (op) = 79,5 oppituntia (h)
= 911,5 h / 34,4 op
Peruslääketietiede 14 opintopistettä (op) = 378 opintotuntia (h)
Ensiapukoulutus 0,6 opintopistettä (op) = 16 opintotuntia (h)

Peruslääketieteen opinnot tulee suorittaa kolmen vuoden sisällä siitä, kun oppilas on aloittanut pääaineen opinnot. Mikäli oppilaalla on peruslääketieteen osioita suoritettuna, hänen tulee toimittaa niiden todistuksista kopiot koulutuskeskukselle. Mikäli oppilas suorittaa peruslääketieteen opinnot pääaineen opintojen jälkeen, hänen tulee toimittaa todistuskopiot koulutuskeskukselle ja anoa diplomitodistusta niiden perusteella.

Ammattiin valmistava, kokokehon vyöhyketerapeutin koulutus 911,5 h / 34,4 op koostuu seuraavista osioista:

 • vyöhyketerapian historia
 • Vyöhyketerapian toimintamallit
 • elimistön tavat ilmaista tilanteensa vyöhykejärjestelmien kautta
 • vyöhyketerapian hoitotekniikka
 • Kontraindikaatiot (hoidon vasta-aiheet)
 • aseptiikka
 • Koko kehon vyöhykejärjestelmät (alkiot)
 • Jalkaterä terapeutin työkaluna
 • Viisi elementtiä
 • Vyöhyketerapia terapeutin työkaluna
 • Ammattiterapeutin etiikka
 • Hoitopsykologiaa
 • Hoitotyön ohjaus
 • Yrittäjälähtöinen loppusuunnitelma
 • Etätehtävät /Essee

Huomioon otettavaa:

Oppilas tekee opiskelun aikana käytäntöä harjoitellessaan 10 dokumentoitua asiakastapausta. Heistä viidelle tehdään kolme (3) kokokehon vyöhykehoitoa kahden viikon välein ja viidelle henkilölle viisi (5) hoitoa kahden viikon välein. Dokumentaatiot palautetaan koulutuskeskukselle kaksi kuukautta ennen kurssin päättymistä.

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksesta voi tiedustella puhelinnumerosta 040 587 9558. Voit lukea kurssista lisää myös Vyöhyketerapia-sivultamme

Pyydä ilmainen esite soittamalla numeroon 040 587 9558 tai sähköpostilla osoitteesta toimisto(a)water-koulutus.fi

Koulutukseen voit hakea sähköisellä hakulomakkeella, joka on mahdollista tulostaa, täyttää ja allekirjoittaa, sekä lähettää myös kirjepostissa.


nuoli ylös alkuun