Muu toiminta

Waterissa järjestettävä muu toiminta

Peruslääketieteen koulutus verkko-opintoina. Ohjeet opiskelijalle Ohjeet opiskelijalle

Peruslääketieteen opinnot on mahdollista suorittaa monimuoto-opiskeluna. Opetus tapahtuu verkkokoulutuksena johon sisältyy lähiopetusta. Opitun ymmärtäminen sekä aineiston omaksuminen osoitetaan kirjallisessa tentissä. Lähiopetusjakso sisältää 6 täyttä opetuspäivää lukukaudessa. Kirjallinen tentti toteutuu puolivuosittain Oulussa ja Tampereella. Näiden tentti- sekä lähiopetuspäivien ajankohta ilmoitetaan noin kuusi (6) kuukautta etukäteen Water – koulutuskeskuksen sivuilla kohdassa kurssit. Oppilaan tulee erikseen ilmoittautua sekä lähiopetus- että tenttipäiviin. Oppilaan tulee lisäksi ilmoittaa ne aineiston / aneistojen osiot, jotka hän aikoo tenttiä. Voit valita aineistot ja lähiopetuspäivät itsellesi sopivassa aikataulussa.

Osoittamalla kirjallisessa kokeessa sisäistäneensä aineiston ja saatuaan hyväksytyn suorituksen,oppilas saa todistuksen suorituksestaan.

Verkkosivujen koulutusmateriaali on laaja ja se kokonaisuudessaan ylittää keskusliiton vaatimustason sekä tuntimäärän 378h. Kirjautuessasi opetussivuille, saat ohjeita opiskeluun ja sinun on mahdollista nähdä kunkin oppijakson sisältö, hinta ja aineiston opintopisteet. Lähiopetuspäivän hinta on 100 euroa (+alv.) ja tenttipäivän hinta 85 euroa (+alv.) + 15 euroa/ tentittävä aine (sis. alv.). Suomen Kokonaisvaltaisen Terveydenhuollon Keskusliitto KTKL ry:n jäsenet maksavat 80 euroa/lähiopetuspäivä ja tenttipäivän hinta heille on 65 euroa + 12 euroa/tentittävä aine (sis. alv.).

Jotta oppilaan olisi helpompaa omaksua aineisto, verkkokoulutuksen materiaali on jaettu aineistokohtaisiin jaksoihin. Tämä helpottaa myös sellaista oppilasta, jolle on tehty henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), sillä näin hänen on helppoa valita aineistonsa ilman päällekkäisyyksiä ja ilman pakkoa lukea uudestaan asiasisältöä, jonka hän on jo aikaisemmin omaksunut.

Väittämät / kertaus

Jokaiseen oppiaineistoon liittyen on laadittu osio, jonka nimi on henkilökohtainen pistokoe / kertaus. Käyttämällä hyväksesi pistokokeen väittämiä hyväksymällä tai hylkäämällä ne, voit selvittää, oletko omaksunut lukemasi aineiston.

Käyttäjätunnus ja salasana

Verkkokoulutuksen käyttäjätunnus ja salasana ovat yhtäjaksoisesti voimassa 2 kuukautta, jonka jälkeen ne tulee vaihtaa. Oppilaan tulee ottaa asiassa yhteys Water- koulutuskeskuksen koulutusta valvovaan opettajaan puh.040 -5879 558 email: toimisto@water-koulutus.fi.

Kirjauduttuasi verkkokoulutuksen sivuille sinua pyydetään tutustumaan ohjeistukseen. Väärinkäytösten estämiseksi jokainen verkkokoulutuksessa opiskeleva sitoutuu noudattamaan opiskelusääntöjä ensimmäisestä sisään kirjautumisestaan alkaen.

Halutessasi lisätietoja verkossa tapahtuvasta opiskelemisesta voit ottaa yhteyttä yllä näkyvään numeroon tai lähettää sähköpostia Water- koulutuskeskukseen.

Lisätietoja koulutuksesta toimisto@water-koulutus.fi tai numerosta 040 587 9558

Kurssille ilmoittaudutaan hakulomakkeella.