Luonnonlääketieteen erikoiskoulutus (Curenomi)

Waihtoehtohoitojen terapia- ja koulutuskeskus Waterissa on huomioitu tarve tuoda esille sekä ammattikunnan sisällä että myös sieltä ulospäin luontaishoitoalalla toimivien hoitajien tietotaidollinen taso ja koko ammattikuntaan liittyvä osaaminen tätä erityisesti osoittavalla nimikkeellä Curenomi ( lyhenne C ).

Nimikkeen voi saada henkilö, jolla on laaja-alainen luontaishoitoalan koulutus ja työkokemus.

Pätevöityminen Curenomi nimikkeen saamiseksi edellyttää luontaishoitoalan koulutusta vähintään 54 opintoviikkoa.

Oppilas on koulutettu hieroja tai hänet on muutoin merkitty terveydenhuoltohenkilöstön rekisteriin.

1. Manipulaatiohoitojen opintoja (käsin tehtävää, kehoon kohdistuvaa hoitoa). Esim. hermoratahierojan, vyöhyketerapeutin, akupunktioterapeutin tai jäsenkorjaajan ammattiin johtavia opintoja.
2. Kehon ulkoisen ja sisäisen lääkinnän opintoja. Ravitsemukseen, kasvilääkintään, vitamiini- ja mineraalihoitoihin tai erikoisruokavalioihin liittyviin hoitoihin saatu koulutus.
3. Käytännön työkokemusta vähintään kuuden vuoden ajalta.
4. Hyväksytty tutkimustyö / seminaarityö tehtynä luonnonlääketieteen tai ravitsemuksen alueelta.
5. Lääketieteen perusopintoja suoritettuna 350 tuntia. Opiskelijalla tulee olla voimassa myös Ensiapu 1 ja 2 -kurssit.
6. Luontaislääketieteen opetusmetodin koulutusta 24 ov / 960 h.

Kaikista vaadituista opinnoista opiskelijalla tulee olla esittää oikeaksi todistettu tutkintotodistus.
Kohdissa 1. ja 2. esitetyistä aineista yksi on pääopiskeluaine ja kaksi sivuainetta opiskelijan valinnan mukaan.

Curenomi-nimikkeen myöntää hakemuksesta ja nimikkeen saantiin liittyvien vaatimusten perusteella Luonnonlääketieteen koulutuskeskus Water.