Homeopatia

Homeopatia on lääkintämenetelmä, jota voidaan käyttää ihmisten ja eläinten hoidossa. Saksalainen lääkäri, kemisti ja tutkija Samuel Hahnemann (1755-1843) oli ensimmäinen, joka loi jo Hippokrateen ajalta tunnetun samanlaisuuden lain pohjalta järjestelmällisen, kokemusperäisen ja käytännöllisen hoitomenetelmän. Homeopatia on kokonaisvaltainen hoitomenetelmä, joka perustuu käsitykseen elimistön energisestä olemuksesta. Tässä menetelmässä käytetään suun kautta nautittavia aineita, jotka on valmistettu kasvi-, eläin- tai kivikunnasta. Aineet on laimennettu homeopaattisen lääkeainekirjan mukaan niin pieniin pitoi-suuksiin, että niitä käytettäessä ei ole myrkytysvaaraa. Homeopaattiset aineet valmistetaan nykyään lääketehtaissa ja apteekeissa.

OPI HOMEOPATIAA

Haluatko opiskella homeopatiaa?, tutustu opinto-ohjelmaan.

Homeopatian käyttö

Homeopatia on levinnyt lähes kaikkialle maailmaan. Se on erityisen suosittu Intiassa. Sitä harjoitetaan laajasti myös Ruotsissa, Englannissa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Kreikassa, Meksikossa, Brasiliassa, Argentiinassa ja Etelä-Afrikassa. Pieneläinten hoidossa homeopaattisia aineita on käytetty pitempään kuin muiden kotieläinten hoidossa. Maaliskuusta 2001 niitä on voitu käyttää Suomessa myös hyötykarjan hoidossa. Teurasvaroaikoja ei ole homeopaattisilla aineilla hoidettaessa. Hevosurheilussa niiden käyttö on rajattu niin, että niitä ei saa käyttää neljä päivää ennen kilpailua. Ilmeisesti homeopaattisten aineiden on huomattu vaikuttavan eläimen suorituskykyyn.

Homeopaattisia aineita voidaan käyttää kotihoidossa ennen kaikkea ensihoitona monenlaisissa ensiaputilanteissa ja asiantuntijan opastuksella pitkittyneiden vaivojen hoidossa. Ensiaputilanteissa homeopaattisilla aineilla voitaisiin ennaltaehkäistä ja hoitaa monia vaivoja niin, että niistä ei kehittyisi pitempiaikaisia sairauksia ja vaivoja. Tämän vuoksi jokaisen olisi hyvä tietää perusasiat homeopatiasta ja aineiden käytöstä. Pitkittyneiden vaivojen hoitamiseksi on asiantuntijalta saatu homeopaattinen hoito oikea ratkaisu.
Miksi on hyvä käyttää homeopatiaa?

Homeopaattinen aine vaikuttaa kokonaisvaltaisesti ja edesauttaa yksilön omia terveyttä edistäviä toimintamekanismeja. Ne vaikuttavat monella tavalla ja saavat aikaan muutoksia fyysisellä, emotionaalisella ja mentaalisella alueella.

Homeopatialla ei tukahduteta oireita ja siksi varsinkin hoidon aloittamisen yhteydessä saattaa ilmetä vaivan pahenemista varsinkin jos esim. ihottumaa on hoidettu kortisonivoiteilla tms. Homeopaattisia aineita on yli 2500. Yksilöllisyys, hoidettavan persoona, on tärkeä hoitoaineen valinnassa. Hoitoaineen valinta ei siis riipu ainoastaan diagnoosista vaan huomioitavista, yksilöllisistä oireista, mikä on johtanut häiriötilan kehittymiseen. Homeopaattiset aineet on testattu ihmisillä, mutta myös eläinlääketieteestä saadut kokemukset ja tiedot ovat olleet tärkeitä ns. lääkeainekuvien ylöskirjaamisessa. Lääkeainekuvaus sisältää tietoja homeopaattisen aineen vaikutuksesta.

Homeopaattinen hoito

Homeopaattinen hoito voidaan suunnata tilanteen ja yksilön tarpeen mukaan eri tavoilla. Ensimmäiseksi haastattelemalla selvitetään hoidettavan vaiva ja se, miten se on kehittynyt. Koko terveydentilan ja kehon elintoimintojen hahmottaminen tapahtuu haastattelun aikana. Siinä käydään läpi keskustelun muodossa myös aikaisemmat sairaudet, vaivat ja myös suvussa esiintyvät sairaudet. Vasta tämän jälkeen valitaan homeopaattinen hoitoaine valintaa helpottamaan kehitettyä kirjaa hyväksi käyttäen.
Klassisessa homeopatiassa käytetään yhtä homeopaattista ainetta kerrallaan. Annosten määräkin on hyvin pieni, yhdestä kolmeen kertaan. Tämä annosmäärä on riittävä saamaan elimistön ja yksilön tasapainoon silloin kun aine valinta on oikea. Homeopaattisesti hoidettaessa hoidetaan aina koko yksilöä eikä ainoastaan oiretta.

Yleensä hoitoprosessiin kuuluu muutama käynti vastaanotolla. Ensimmäinen hoitokäynti on noin puolentoista tunnin mittainen. Seurantakäynneillä aikaa kuluu vähemmän ja ne tapahtuvat kuukauden tai pitemmänkin ajan välein. Jos vaiva on ollut jo useita kuukausia tai vuosia, kestää paraneminenkin pitempään kuin tuoretta vaivaa hoidettaessa. Homeopaattiseen hoitomenetelmään kannattaa tutustua lähemmin lukemalla esim. George Vithoulkasin kirjoittama kirja ’Homeopatian perusteet’.